KAWASAKI ZXR 400 BULLONERIA MOTO

16,00
14,40

KAWASAKI ZXR 400 BULBO OLIO

12,00
10,80

KAWASAKI ZXR 400 CAMBIO COMPLETO

140,00
126,00

KAWASAKI ZXR 400 CARTER PICK UP

14,00
12,60

KAWASAKI ZXR 400 CAVO ARIA

10,00
9,00